Адекум проекти за развитие

Единствено класирани от всички кандидати

В съответната сесия по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-1.1.01. „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”:

„ИНАТО”  ЕООД „Разработване на унифицирана платформа за изграждане на настройваеми административни информационни системи – УПИНАИС” 243 430 лв. 219 087 лв.
„ИНТЕЛИТЕСТ”  ООД „Testgen – софтуер за автоматизация на процеса по тестване и приемане на завършени системи за управление и навигация на плавателни съдове и нефтени платформи” 409 820 лв. 341 953 лв.