Адекум проекти за развитие

85 спечелени проекта по иновационни и инвестиционни грантови схеми в рамките на ОП Конкурентоспособност и ОП Иновации и конкурентоспособност.

Референции с имена на бенефициенти, проекти и процедури за безвъзмездна финансова помощ, по които са спечелени тези проекти, ще бъдат предоставени за преглед в офиса на фирмата.