Адекум проекти за развитие

Шест одобрени проекта в листа на 142 одобрени проекта от над 1200 кандидатствали

По процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

„ТЕХНОС”ООД „Радикално подобряване на операции разкрой, пробиване, резбоване в производството на детайли за асансьори” 1 360 000 лв. 816 000 лв.
„МЕТАЛ ИН” ЕООД „Комплексна инвестиция в металообработващи машини с цел разширяване на производството на части за хидравличното машиностроене” 1 349 220 лв. 944 454 лв
„ЛЕСТО ПРОДУКТ” ЕООД „Комплексна инвестиция в оборудване за производството на детайли от черни и цветни метали с качествено различно ниво на сложност и висока добавена стойност” 1 194 452 лв. 836 116 лв.
„ИНТЕКО ИНДУСТРИАЛ” ООД „Радикално подобряване на процеса по рязане на листови метали в производството на осветителни тела, кабелоносещи системи и ел. тела” 571 103 лв. 399 772 лв.
„НЮТОН ДЕНЮБ” ЕООД „Подобряване конкурентоспособността на Нютон Денюб ЕООД като доставчик на метални компоненти за световни лидери в машиностроенето” 544 140 лв. 380 898 лв.
„ТЕЛЕКОН КО” ООД „Увеличаване производството на уникални ел. табла за тежки индустрии и реализация на повече проекти за индустриална и сградна автоматизация” 398 730 лв. 279 111 лв.