Адекум проекти за развитие

Силвия Кръстева

Мениджър проекти

Силвия е получила висшето си образование по стопанско управление в Университет Дуисбург – Есен, гр. Есен, Германия и Стопанския факултет на СУ „Климент Охридски”. Магистратурата на Силвия е насочена към усвояване на европейски фондове в областта на туризма. От 2010г. подготвя и управлява проекти в Адекум, за клиенти от сектори нефтопреработка, електротехника, металообработка, машиностроене, фармация, ИКТ, творчески индустрии, производство на пластмаси и други.