Адекум проекти за развитие

Четвърто, пето и шесто място

В класирането на процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”:

„ФАДАТА” АД „Усъвършенстване на собствения софтуерен продукт INSIS и разширяване на неговия пазар – от втори към първи в Европа” 3 260 454 лв. 1 630 227 лв.
„КОДКИЙ  ТЕКНОЛОДЖИС” ООД „Въвеждане в производството на всички елементи от интегриран фирмен продукт с осигурен вътрешен и експортен мащабен пазар” 861 896 лв. 474 042 лв.
„БГ СТИЙЛ” ЕООД „Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез все по-висока добавена стойност на продукта” 645 464 лв. 322 732 лв.