Адекум проекти за развитие

Първо място в категория „малко предприятие”

В класирането на процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”:

„Л-КЛАС” ООД „Въвеждане на система за управление на производството на софтуер в Л-Клас” ООД 169 760 лв. 127 320 лв.