Адекум проекти за развитие

Първо място в категория „малко предприятие”

В класирането на процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”:

„МЕТАЛСТРОЙ – СТОЯНОВ  И  ГЕОРГИЕВ” ООД „Внедряване  в  производството  на  параболични  елементи  с  променливо  2Т  сечение  и  олекотяващи  кръгови  отвори  в  стеблото” – иновационен проект 442 961  лв. 389 805 лв.