Адекум проекти за развитие

Първо място в категория „голямо предприятие”

В класирането на процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”:

„КАПРОНИ” ЕАД „Въвеждане на система за управление на производството на детайли за хидравлични зъбни помпи за автомобилната индустрия /MES система/” 382 716 лв. 287 037 лв.