Адекум проекти за развитие

Първо място в развойни иновационни проекти

В съответната сесия по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-1.1.01.„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”:

„МИЛПЕЙН”  АД „Създаване на болкоуспокояващ лекарствен продукт за лечение на умерена и силна, остра и хронична болка в таблетна форма с изменено 24-часово освобождаване на активното вещество” 304 457 лв. 274 011 лв.