Адекум проекти за развитие

Надя Белопитова

Мениджър проекти

Надя е завършила висшето си образование по международен бизнес и финанси във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), гр. София. Магистратурата на Надя е насочена към бизнес софтуер и ERP платформи. От 2018г. подготвя и управлява проекти в Адекум, за клиенти от сектори металообработка, машиностроене, ИКТ, творчески индустрии, нефтопреработка, производство на пластмаси и други.