Адекум проекти за развитие

Борислав Апостолов

Мениджър проекти

Борислав е получил висшето си образование по стопанско управление в Русенски Университет “Ангел Кънчев”. Магистратурата на Борислав е в областта на финансовия мендмънт и е придобита във финансовия факултет на Стопанска академия “Д.А.Ценов” – гр.Свищов. От 2017г. подготвя и управлява проекти в Адекум, за клиенти от сектори електроника, мебелно производство, производство на пластмаси, металообработка, машиностроене, ИКТ и други.