Адекум проекти за развитие

Ангелина Добрева

Управител

Професионален опит

Ангелина Добрева е работила повече от петнадесет години в областта на проекти финансирани от ЕС и други донори в България и Испания – една от страните с най-успешен опит в усвояването на структурни и кохезионни фондове.

Ангелина навлиза в областта като личен сътрудник на Министъра на правосъдието и европейската правна интеграция и координатор международни проекти на Министерството. В това си качество тя отговаря за установяване на постоянни връзки с Офиса TAIEX на Европейската Комисия, както и за иницииране и изпълнение на съвместни проекти с международни организации за правно сътрудничество.

През 2001 Ангелина започва работа в AC & G АД, мадридска консултантска компания, специализирана в подкрепа конкурентноспособността на испански предприятия с безвъзмездна помощ от ЕС и консултиране на испански общини по проекти за икономическо развитие, финансирани със структурни фондове. Ангелина е наета от AC & G с цел да подготви стратегия за навлизане на компанията на консултантския пазар на страните-кандидатки за ЕС като проучи целия спектър от предприсъединителни фондове и универсални европейски програми за възможности, които отговарят на специализацията на AC & G.

В последствие, Ангелина навлиза в национални испански проекти, финансирани със структурни фондове и европейски инициативи. В тази област тя е съставила стратегически план за икономическо развитие на курорта Янес, стратегически план за развитие на сектор строителство на Област Астурия и кандидатури за финансиране на мащабни проекти по европейската инициатива INTERREG III A. Ангелина е била така също основен консултант по проекта Импулса, чиято цел е подкрепа конкурентноспособността на испански фирми управлявани чрез РМД посредством европейски фондове.

През 2004 Ангелина се завръща в България като консултант донорски проекти на Елана Холдинг. В следващите три години тя проучва и предлага възможности за развитие на Холдинга за предоставяне на бизнес и финансово консултиране с европейски и донорски средства, формира консорциуми за участие на Холдинга в търгове, организира процеса на кандидатстване и първоначално структуриране на мащабни проекти.

След като Консорциумът Елана Холдинг-Енефект-Еконолер печели най-големия донорски проект в България за 2005г., проекта „Фонд Енергийна Ефективност”, Ангелина е назначена за мениджър на Консорциума. В това си качество тя координира приноса на всяка една от компаниите в Консорциума към проекта, координира публично-частното партньорство между Консорциума и донорите – Световна Банка, австрийското и българското правителство и ръководи първоначалното структуриране на проекта според изискванията на донорите.

От 2006, Ангелина става съветник на Фонда за енергийна ефективност и се насочва към консултиране на големи корпоративни структури за усвояване на предприсъединителни и структурни фондове и спечелване на европейски инвестиционни грантове. В началото на 2007г. основава АДД Проекти за развитие ЕООД, която с разрастване на екипа и дейността е преименувана в днешната Адекум Проекти за развитие ЕООД.

Образование

Ангелина е завършила средното си образование в САЩ. Има бакалавърска степен по бизнес администрация от Университета Темс Вали – Лондон, Великобритания и магистърска степен по бизнес администрация от Университета на Нант, Франция.

През 2002 г. Ангелина получава степен Eксперт по международно развитие и сътрудничество от Университета Комплутенсе – Мадрид. Областта, в която специализира по време на образованието си в Испания е “Предприсъединителните фондове на ЕС: анализ на механизмите и тенденциите. Възможности за трансфер на испанския опит в страните – кандидатки за ЕС.”

Специализация като консултант

Съставяне на стратегии за големи корпоративни структури и отделни фирми за усвояване на европейски фондове, съставяне на стратегии за общини за икономическо развитие на територията с европейски фондове, съставяне на стратегии за развитие на отделни сектори и браншове, финансирано с европейски фондове, структуриране на публично-частни партньорства, подготовка на кандидатури на предприятия за европейски инвестиционни грантове, подготовка на кандидатури за финансиране на мащабни проекти, управление на проекти.

Обществена дейност

  • Заместник председател на УС на Българската асоциация на консултантите по европейски програми – БАКЕП.
  • Председател на работната група по Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации”  на БАКЕП