Адекум проекти за развитие

02.05.2012

10 съвета за успешно изпълнение на проект по програма “Конкурентоспособност”

Или какво трябва и какво не трябва да правите, за да не рискувате субсидията, която можете да получите

Статия във в. КАПИТАЛ, 02.05.2012 г.

Ако проектът ви вече е одобрен за финансиране по Оперативна програма “Конкурентоспособност” (ОПК), това е само първата стъпка до реалното получаване на субсидиите. Истинското предизвикателство – изпълнението на проекта, тепърва предстои. А там има много подводни камъни. Ето и 10-те основни съвета за това какво трябва и какво не трябва да правите, за да не рискувате да изгубите част или цялата субсидия, която можете да получите:

1. Определете свой служител за координатор по изпълнение на проекта

Направете това дори и да ползвате външен специализиран консултант за управлението му. Това ще ви позволи да имате пълен, цялостен и независим поглед върху проекта. Подобна комплексна задача е подходяща за човек с мениджърски потенциал. В същото време за него изпълнението на европейския проект ще стане уникално обучение в координация на хора, планиране на задачи и взимане на решения.

2. Опознайте всички важни нормативни документи

Възложете тази задача на служителя, който сте определени като координатор на проекта. Нека той да се запознае подробно с Постановление на Министерски съвет № 55 от 12 март 2007 г., с Оперативното ръководство за изпълнение на договори по процедурата в рамките на ОПК, по която вашият проект е финансиран и с Наръчника за най-често допускани грешки при изпълнение на проекти по ОПК.

3. Задължително присъствайте на обученията на министерството

Това е задължително за вашия координатор и силно препоръчително дори и за самия управител на компанията-бенефициент. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) провежда обучения за фирми-бенефициенти по всяка процедура в рамките на ОПК. Възложете на вашия координатор на проекта още веднага след сключването на договора за безвъзмездна помощ да се свърже със служителя на МИЕТ, на който е разпределен проектът ви за първичен контрол и за предоставяне на консултации по изпълнението. При нужда, съветвайте се с този служител по време на изпълнението.

4. Настоявайте за анекси само в краен случай

Ако максималният срок за изпълнение на проекти по процедурата е 12 месеца, искайте разрешение за промяна в инвестицията, която е заложена в проекта само в краен случай. Иначе може да се изправите пред риска времето за изпълнение на проекта да не ви стигне. Все пак и подписването на анекси отнема време (около 2 месеца), а в крайна сметка искането ви може и да не получи одобрение.

5. Пристъпете към избор на доставчик веднага след подписването на договора

Ако нямате абсолютна нужда от промяна на оборудването, дълготрайните нематериални активи (ДНА) и услугите, които сте заложили в проекта, пристъпете към избора на доставчици веднага, след като сте сключили договора с МИЕТ. Трябва да имате предвид, че без да искате изрично разрешение от министерството ще можете да купите по-добри, но не и различни от заложените в проекта машини, ДНА или услуги.

6. Възползвайте се от възможността за предварителен контрол

Възползвайте се от възможността за предварителен контрол от страна на МИЕТ по всяка стъпка от изпълнението на проекта. Това намалява значително риска от грешка при изпълнението, което в крайна сметка може да доведе до намаляване на безвъзмездната помощ.

7. Предвидете си времето за сключване на договори с доставчици

Имайте предвид, че от първия ден, в който започнете да подготвяте условия за избор на доставчици до сключването на договори с тях ще изминат от 3 до 5 месеца. Този срок включва и времето свързано с внасянето на решенията за предварителен контрол в МИЕТ. Така, ако срокът за изпълнение на проекта ви е 12 месеца, доставките трябва да могат да бъдат извършени в рамките на срок от 9 до 7 месеца (и то при условие, че преди това не сте употребили още 2 месеца в искания за промени по проекта). Ако не разчетете тези срокове правилно, рискувате да не спазите срока за изпълнение на проекта, а впоследствие и да изгубите субсидии.

8. Помислете за предварителното финансиране до получаването на субсидия

Започнете да структурирате предфинансирането на проекта веднага след като сключите договор за грант и паралелно с подготовката и провеждането на процедурата за избор на доставчици. Един от ключовите фактори за успешно изпълнение на проекта е да имате осигурено предфинансиране на целия проект към момента, когато доставчиците по него са избрани и договорите с тях са сключени. Не са малко фирмите, които изпитват затруднения в изпълнението на проектите си и в крайна сметка дори са принудени да се откажат от тях именно заради липса на финансиране във времето до получаването на субсидията.

9. Следете сроковете за доставки и плащания към доставчиците

Следете особено внимателно сроковете на плащане от ваша страна и сроковете на доставка от страна на избраните от вас доставчици. Неспазването на сроковете на плащане и доставка ще доведат до намаляване на безвъзмездната помощ, която ще ви бъде изплатена след края на проекта.

10. Поискайте удължаване на срока за изпълнение на проекта

Имайте предвид, че ще загубите финансирането за машини, ДНА и услуги, които са доставени и/или фактурирани след края на срока за изпълнение на проекта. Затова, ако сте спечелили проект по процедура, по която максималния срок за изпълнение е 12 месеца, а срокът заложен във вашия договор е по-кратък, поискайте от МИЕТ удължение до максималния възможен срок. При по-дълги максимални срокове, преценете минимум 5 месеца преди заложения в договора ви краен срок дали ще се справите в неговите рамки и ако не, поискайте необходимото удължение.

« назад