Адекум проекти за развитие

24.06.2015

Европарите за иновации ще бъдат насочени към четири сфери

Първите схеми за кандидатстване ще бъдат отворени през септември

  • Информатика и ИКТ
  • Мехатроника и чисти технологии
  • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
  • Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии

Можете да прочетете целия материал тук

« назад