Адекум проекти за развитие

Милена Венкова

Експерт пазарни стратегии и маркетингови проучвания

Милена проучва бъдещата пазарната реализация на продукти, услуги и технологии, които кандидатстват за финансиране по проекти подготвяни от Адекум и съставя стратегии за такава пазарна реализация включени в проектите. Милена e завършила магистърска степен по Европейски комуникации в Амстердамския Университет. Притежава международен опит в областта на продажбите, маркетинга, комуникациите и проектния мениджмънт.