Адекум проекти за развитие

Четвърто място в категория “големи предприятия”

Четвърто място в класирането в категория големи предприятия по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161RFO P002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”:

„МОНТЮПЕ” ЕООД „Внедряване в производството на иновативна цилиндрова глава за бензинов двигател с непостигана до сега комбинация от технически параметри на базата на уникална сплав с изключително висока еластична издържливост” 2 999 861 лв. 1 499 930 лв.