Адекум проекти за развитие

Трето място от над 880 кандидатствали

Трето място от над 880 кандидатствали проекта по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”:

„СЕНЗИТ“ ООД „Интелигентна паркинг система, базирана на иновативни сензори и иновативна комуникация“ 425 560 лв. 383 004 лв.