Адекум проекти за развитие

Второ място в категория “средно предприятие“ от кандидатствали над 350 проекта

Второ място в категория “средно предприятие“ от кандидатствали над 350 проекта по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“:

„ПРОГРАМИСТА“ АД – 2-ро място категория „средно предприятие“ „Мащабируема технология за мониторинг на enterprise/институционални мрежи, с вграден Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, с цел ранно предупреждение и превенция на рискове“ 1 026 826 лв. 749 972 лв.