Адекум проекти за развитие

Второ място от над 290 кандидатствали проекта

В класирането на процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” – сектори предоставящи интензивни на знание услуги, второ място от над 290 кандидатствали проекта:

„А ПЛЮС ФИЛМС“ ЕООД „Инвестиция за предоставяне на услуги за международната киноиндустрия и увеличаване капацитета за показ на качествено кино в Северозападен район“ 582 723 лв. 407 906 лв.