Адекум проекти за развитие

Силвия Кръстева

Мениджър проекти

Професионален опит

Силвия управлява подготовката на кандидатури за безвъзмездна помощ и изпълнението на спечелени проекти с фокус инвестиции и иновации в области машиностроене, строителство, информационни технологии, електротехника, металообработка. Високоспециализиран консултант в съставянето и управлението на проекти по Оперативна Програма “Иновации и конкурентоспособност”.

Образование

Силвия е получила висшето си образование по стопанско управление в Университет Дуисбург – Есен, гр. Есен, Германия и Стопанския факултет на СУ „Климент Охридски”. Магистратурата на Силвия е насочена към усвояване на европейски фондове в областта на туризма.