Адекум проекти за развитие

Десислава Петрова

Мениджър проекти

Професионален опит

Десислава Петрова управлява подготовката на кандидатури за безвъзмездна помощ и изпълнението на спечелени проекти с фокус инвестиции и иновации в области информационни и комуникационни технологии, медицина, фармация, машиностроене, електротехника, металообработка, др. Високоспециализиран консултант в съставянето и управлението на проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Образование

Десислава е завършила бакалавърска степен по международни икономически отношения и магистърска степен по финансов мениджмънт в Университет за национално и световно стопанство – София.