Адекум проекти за развитие

85 спечелени проекта по иновационни и инвестиционни грантови схеми в рамките на ОП „Конкурентоспособност” и ОП „Иновации и конкурентоспособност“

НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА ОБЩ БЮДЖЕТ
НА ПРОЕКТА
РАЗМЕР НА ОДОБРЕНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
„МОБИЛТЕЛ” ЕАД 6 451 045 лв. 2 999 985 лв. BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
„МОНТЮПЕ” ЕООД 6 242 638 лв. 2 996 648 лв. BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
„МОНТЮПЕ” ЕООД 5 397 439 лв. 2 497 297 лв.

BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в

„ПОЛИСАН” АД 5 182 690 лв. 3 000 000 лв. BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”
„ИТД” ЕООД 4 186 384 лв. 2 093 192 лв.

BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на
енергийната ефективност в
големи предприятия“

„В И Т ТРЕЙД“ ЕООД 3 860 010 лв. 1 499 826 лв. BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”
„ФАДАТА” АД 3 260 454 лв. 1 630 227 лв. BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„МОНТЮПЕ” ЕООД 2 999 861 лв. 1 499 930 лв. BG16RFOP002-1.001"Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
„ЛУБРИКА“ ООД 2 476 650 лв. 1 493 985 лв. BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”
„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ”АД 2 432 475 лв. 1 216 237 лв. BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”
„ЦЕНТРОМЕТ” АД 1 882 351 лв. 941 175 лв. BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”
„ГЛОБАЛ ФИЛМС” ООД 1 788 700 лв. 1 073 220 лв. BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„МЕТАЛ ИН” ЕООД 1 788 565 лв. 1 074 509 лв. BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите"
„ЮТР“ ЕООД 1 753 683 лв. 1 230 568 лв. BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”
„ЛУБРИКА“ ООД 1 689 200 лв. 999 837 лв. BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”
„ПОЛИСАН” АД 1 666 600 лв. 999 960 лв. BG16RFOP002-1.001"Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
„КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС“ ООД 1 662 010 лв. 997 206 лв. BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”
„В И Т ТРЕЙД“ ЕООД 1 660 500 лв. 747 225 лв. BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”
„ЮМТ“ ЕООД 1 574 492 лв. 999 959 лв. BG16RFOP002-1.001"Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
„ДЖИ И ФАРМАСЮТИ
КЪЛС” ООД
1 561 400 лв. 936 840 лв. BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„СОНИКО” ООД 1 423 461 лв. 854 077 лв. BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
„ТАНГРА АВ” ООД 1 369 030 лв. 821 418 лв. BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„ТЕХНОС”ООД 1 360 000 лв. 816 000 лв. BG161PO003-2.1.14 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„МЕТАЛ ИН” ЕООД 1 349 220 лв. 944 454 лв BG161PO003-2.1.14 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„ЛЕСТО ПРОДУКТ” ЕООД 1 194 452 лв. 836 116 лв. BG161PO003-2.1.14 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„МЕТАЛ ИН” ЕООД 1 148 431 лв. 693 273 лв. BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”
„ПАТЛИДЖАНСКИ ” ООД 1 134 381 лв. 499 921 лв. BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”
„С.И.Р.К.” ЕООД 1 098 260 лв. 768 782 лв. BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„МЕТАЛ ИН“ ЕООД 1 079 200 лв. 749 936 лв. BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”
„ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 1 076 939 лв. 749 284 лв. BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“
„ЮМТ“ ЕООД 1 071 240 лв. 749 868 лв. BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”
„ЮТР“ ЕООД 1 068 750 лв. 748 125 лв. BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”
„АЙ БИ ЕС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД 1 028 037 лв. 668 224 лв. BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
„ПРОГРАМИСТА” АД 1 026 826 лв. 749 972 лв. BG16RFOP002-1.005 “Разработване на продуктови и производствени иновации“
„ЕХНАТОН” ООД 1 009 098 лв. 605 458 лв. BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
„МЕТАЛ ИН” ООД 985 040 лв. 689 528 лв. BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„ХАМИЛТЪН ДЕЙТА СЪРВИСИЗ” ЕООД 950 637 лв. 570 382 лв. BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„ЛЕСТОПРОДУКТ” ЕООД 922 098 лв. 645 468 лв. BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”
„КОНТРАКС” ЕАД 877 800 лв. 526 680 лв. BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
„КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС” ООД 861 896 лв. 474 042 лв. BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„ПАТЛИДЖАНСКИ” ООД 846 520 лв. 499 446 лв. BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„НЮТОН ДЕНЮБ“ ЕООД 775 544 лв. 348 994 лв. BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”
„ГУРЦОВ“ ООД 760 006 лв. 532 004 лв. BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“
„Л-КЛАС” ООД 728 810 лв. 473 726 лв. BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
„ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ” ЕООД 709 813 лв. 425 887 лв. BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА” 666 668 лв. 566 667 лв. BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”
„БГ СТИЙЛ” ЕООД 645 464 лв. 322 732 лв. BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„ТЕЛЕКОН КО” ООД 617 820 лв. 432 474 лв. BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„3 А СТИЙЛ” ООД 601 860 лв. 361 116 лв. BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„А ПЛЮС ФИЛМС“ ЕООД 582 723 лв. 407 906 лв. BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”
„ИНТЕКО ИНДУСТРИАЛ” ООД 571 103 лв. 399 772 лв. BG161PO003-2.1.14 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„ТАНГРА АВ” ООД 552 596 лв. 386 817 лв. BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”
„НЮТОН ДЕНЮБ” ЕООД 544 140 лв. 380 898 лв. BG161PO003-2.1.14 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„ПАТЛИДЖАНСКИ ” ООД 543 624 лв. 382 646 лв. BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”
„ГУРЦОВ“ ООД 540 152 лв. 381 388 лв. BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”
„Т/БЛОК” ЕООД 532 595 лв. 375 745 лв. BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”
„БИС” ООД 487 170 лв. 341 019 лв. BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„С.И.Р.К.” ЕООД 448 746 лв. 390 409 лв. BG16RFOP002-1.001"Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
„МЕТАЛСТРОЙ – СТОЯНОВ И ГЕОРГИЕВ” ООД 442 961 лв. 389 805 лв. BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”
„С.И.Р.К.” ЕООД 441 990 лв. 384 531 лв. BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”
„ЦИНКОМЕТАЛ БЪЛГАРИЯ” ООД 435 241 лв. 332 321 лв. BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”
„ПАТЛИДЖАНСКИ” ЕООД 432 141 лв. 388 926 лв. BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”
„Т/БЛОК” ЕООД 429 917 лв. 386 925 лв. BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”
„ЛАЙФ САЙЪНС ПРОДЖЕКТС” АД 428 800 лв. 385 920 лв. BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
„КЛАС СОФТ” ООД 427 216 лв. 384 494 лв. BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
„СЕНЗИТ“ ООД 425 560 лв. 383 004 лв. BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стратиращи предприятия”
„ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ” ЕООД 422 997 лв. 380 697 лв. BG16RFOP002-1.001"Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
„СГИННО” ООД 422 456 лв. 380 210 лв. BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
„ИНТЕЛИТЕСТ” ООД 409 820 лв. 341 953 лв. BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"
„КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС” ООД 403 122 лв. 362 809 лв. BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”
„ТЕЛЕКОН КО” ООД 398 730 лв. 279 111 лв. BG161PO003-2.1.14 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
„ТОПМАШ” ЕООД 398 704 лв. 358 833 лв. BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
„ЮМТ” ЕООД 395 078 лв. 355 570 лв. BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”
„КАПРОНИ” ЕАД 382 716 лв. 287 037 лв. BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"
„ГУРЦОВ“ ООД 369 403 лв. 258 582 лв. BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

„ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ“ ООД

364 515 лв. 255 160 лв. BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”
„ЕС ДЖИ ПИ БИОДАЙНАМИКС” ООД 327 000 лв. 294 300 лв. BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”
„КАБИНАТА БГ” ООД 324 300 лв. 291 870 лв. BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
„СОНИКО” ООД 321 100 лв. 224 770 лв. BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”
„МИЛПЕЙН” АД 304 457 лв. 274 011 лв. BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"
„МЕТАЛ ИН” ЕООД 295 747 лв. 266 172 лв. BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”
„ИНАТО” ЕООД 243 430 лв. 219 087 лв. BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"
„УЕБ СЪРВИСИЗ” ЕООД 242 090 лв. 169 463 лв. BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”
„Л-КЛАС” ООД 169 760 лв. 127 320 лв. BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията"
„УЕБ СЪРВИСИЗ” ЕООД 112 800 лв. 101 520 лв. BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”